زمینه فعالیت

 • پروژه خط انتقال گاز "16 ماهان – بم ، به روش PC(1390-1394)

  • کارفرما شرکت گاز استان کرمان     / مشاور :مهندسان مشاور هامون گستر صنعت
  • طول خط 80 کیلومتر
  • فشار طراحی  PSI1150
  • حجم عملیات خاکی (000/500 متر مکعب)
  • وضعیت پروژه : تکمیل و در مرحله بهره برداری می باشد
 • پروژه خط انتقال گاز "16 رشتخور –صنایع معدنی سنگان ، به روش EPC (1394-1397)

  • مشاور همکار :شرکت مهندسین مشاور نقش آوران توس
  • کارفرما شرکت تامین و توسعه زیر ساخت های شرق ایران  /مشاور :شرکت مهندسی سیال ثامن
  • طول خط 90 کیلومتر
  • فشار طراحی  PSI1150
  • حجم عملیات خاکی  (000/160 متر مکعب)
  • وضعیت پروژه : با پیشرفت 83 در صد در دست اجرا می باشد
 • پروژه خط انتقال گاز "16 تربت حیدریه – کاشمر ، به روش PC (1396-1398)

  • کارفرما شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران / مشاور :شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان
  • طول خط 77 کیلومتر
  • فشار طراحی  PSI1150
  • حجم عملیات خاکی (000/500 متر مکعب)
  • وضعیت پروژه : با پیشرفت 30 در صد در دست اجرا می باشد
 • طرح و اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز واحد عمرانی

 • احداث ایستگاه پمپاژ آزادگان جهت آبرسانی به عرصه ریزگردها

 • طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی دشت آزادگان،ابوحمیظه

 • پروژه طرح ساخت مقابله با ریزگردها در دشت آزادگان